ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΔΑ: 6ΠΒΖΩ9Υ-5ΓΓ Μάρτιος 6, 2018

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΔΑ: 7Σ4ΤΩ9Υ-ΦΦΔ Μάρτιος 6, 2018

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΑΔΑ: Ω8Τ9Ω9Υ-0ΘΒ Ιούνιος 14, 2017

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: 78ΔΠΩ9Υ-6ΩΡ Μαΐου 26, 2017

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΔΑ: 7ΤΕ2Ω9Υ-ΩΛΛ Μαΐου 25, 2017

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΑΔΑ: 7ΖΘΖΩ9Υ-ΗΝΖ Απρίλιος 11, 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 6ΡΒΞΩ9Υ-ΓΥΔ Μάρτιος 20, 2017

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (αντικατάσταση λόγω λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο).

ΑΔΑ: 6ΑΔΙΩ9Υ-ΛΒΖ Φεβρουάριος 10, 2017

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 7ΔΙΤΩ9Υ-ΧΒΘ Ιανουάριος 5, 2017

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΔΑ: ΨΠΩ5Ω9Υ-ΑΗΕ Σεπτέμβριος 26, 2016
1 2 3 4
1523950963