ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΑΔΑ: Ω8Τ9Ω9Υ-0ΘΒ Ιούνιος 14, 2017

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: 78ΔΠΩ9Υ-6ΩΡ Μαΐου 26, 2017

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΔΑ: 7ΤΕ2Ω9Υ-ΩΛΛ Μαΐου 25, 2017

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΑΔΑ: 7ΖΘΖΩ9Υ-ΗΝΖ Απρίλιος 11, 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 6ΡΒΞΩ9Υ-ΓΥΔ Μάρτιος 20, 2017

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (αντικατάσταση λόγω λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο).

ΑΔΑ: 6ΑΔΙΩ9Υ-ΛΒΖ Φεβρουάριος 10, 2017

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ

ΑΔΑ: 7ΔΙΤΩ9Υ-ΧΒΘ Ιανουάριος 5, 2017

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΔΑ: ΨΠΩ5Ω9Υ-ΑΗΕ Σεπτέμβριος 26, 2016

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΔΑ: 7Κ6ΒΩ9Υ-43Μ Οκτώβριος 5, 2016

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΑΔΑ: Ω7ΓΒΩ9Υ-80Μ Σεπτέμβριος 8, 2016
1 2 3 4
1519285363