ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κατάργηση θέσεων και νέα αρίθμηση Λαϊκής Αγοράς Δεσκάτης

ΑΔΑ: ΩΚΒΤΩ9Υ-0ΕΠ Μάρτιος 15, 2018

Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: 6Γ0ΦΩ9Υ-Ξ1Ε Μάρτιος 15, 2018

Άδεια χρήσης ωραρίου μουσικής

ΑΔΑ: 67ΧΞΩ9Υ-ΨΤΟ Σεπτέμβριος 14, 2017

Άδεια παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: ΩΑΒ1Ω9Υ-ΘΘ9 Μαΐου 4, 2017

Επί αίτησης της Σιδέρη Αικατερίνης για την χορήγηση προέγκριση άδειας λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη Δεσκάτης από 14-6-2017 έως 18-6-2017

ΑΔΑ: ΨΩΓΦΩ9Υ-ΡΛΝ Ιούνιος 9, 2017

Χωροθέτηση – Οριοθέτηση του χώρου της εμποροπανήγυρης

ΑΔΑ: 73ΕΞΩ9Υ-ΨΚΡ Μαΐου 4, 2017

Άδεια παράτασης χρήσης μουσικής

ΑΔΑ: ΩΙΠΚΩ9Υ-ΨΨΚ Απρίλιος 10, 2017

Επί αίτησης Τσιουκάνη Βασιλείου του Κων/νου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφετέρια » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: 7ΘΒΤΩ9Υ-Ν5Ν Απρίλιος 10, 2017

Επί αίτησης Πνευματικού Αλέξανδρου του Αθανασίου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφετέρια » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: 7Χ3ΦΩ9Υ-8ΗΗ Μάρτιος 6, 2017

Επί αίτησης Βλαχοπούλου Ευαγγελής του Δημητρίου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Αποθήκη Τροφίμων και Ποτών Χονδρικού Εμπορίου » στη Δεσκάτη

ΑΔΑ: Ω1Υ3Ω9Υ-63Υ Φεβρουάριος 20, 2017
1 2 3 17
1523950963