ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος δρόμου Καρπερού – Νησί» Δήμου Δεσκάτης.

ΑΔΑ: 6Ζ25Ω9Υ-5ΧΘ Μαΐου 24, 2017

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

ΑΔΑ: 62ΘΣΩ9Υ-Δ9Κ Αύγουστος 9, 2017

Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Επέκταση αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Πλάι- Κρανιές Παλιουριάς, αντικατάσταση αγωγού στο στενό Δαρδούμπα και κατασκευή υπονόμου από Θεοχάρη- Παπαγιάννη έως γέφυρα » Δήμου Δεσκάτης

ΑΔΑ: 62ΟΠΩ9Υ-Ν4Ο Ιούνιος 1, 2017

Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 17SYMV005960607 σύμβασης του Δήμου Δεσκάτης με τον Κ. Παπαχρήστο Κων/νο, για την προμήθεια γάλατος του Δήμου για το έτος 2017.

ΑΔΑ: 6ΥΒΗΩ9Υ-ΞΚ9 Ιούλιος 26, 2017

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 2,50€ για την πληρωμή φόρου, για αποδοχή δωρεάς ποσού 1.500,00€ από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

ΑΔΑ: 6ΥΦΛΩ9Υ-ΥΒΖ Αύγουστος 2, 2017

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: 7Ξ5ΑΩ9Υ-846 Ιούλιος 26, 2017

Ενίσχυση πάγιας προκαταβολής.

ΑΔΑ: 78ΚΕΩ9Υ-ΦΩ1 Αύγουστος 2, 2017

Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.

ΑΔΑ: ΩΗΥΨΩ9Υ-ΑΧ3 Αύγουστος 2, 2017

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 138,00 € για την πληρωμή της 5ης εντολής πληρωμής του έργου «Αγροτική οδοποιία προς Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων».

ΑΔΑ: Ψ3ΡΠΩ9Υ-ΒΤ8 Ιούλιος 19, 2017

Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.

ΑΔΑ: ΨΗΨΜΩ9Υ-1Ι8 Ιούλιος 19, 2017
1 2 3 98
1503560563