ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΑΔΑ: Ω00ΝΩ9Υ-ΕΞ3 Φεβρουάριος 20, 2018

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Α΄Δεκαπενθημερο ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 6Ν97Ω9Υ-7ΥΛ Φεβρουάριος 20, 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 7ΥΔΘΩ9Υ-Η5Μ Φεβρουάριος 20, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% Τ.ΠΚ.Δ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 81/2018

ΑΔΑ: ΨΩΥΖΩ9Υ-ΕΩΘ Φεβρουάριος 20, 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: 7ΣΩΠΩ9Υ-4ΒΡ Φεβρουάριος 16, 2018

ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: 75Ζ6Ω9Υ-ΣΔ6 Φεβρουάριος 15, 2018

ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: 62ΥΑΩ9Υ-Φ6Ξ Φεβρουάριος 15, 2018

ΧΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: Ω86ΞΩ9Υ-Μ2Α Φεβρουάριος 15, 2018

ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ»

ΑΔΑ: 6177Ω9Υ-Ζ6Λ Φεβρουάριος 14, 2018

ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.Δ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

ΑΔΑ: ΩΗΧΕΩ9Υ-ΚΚΞ Φεβρουάριος 15, 2018
1 2 3 436
1519285363