ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΧΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΛΓ3Ω9Υ-ΒΑ8 Δεκέμβριος 5, 2017

ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ 34924 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: Ψ113Ω9Υ-1ΗΨ Δεκέμβριος 7, 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ)

ΑΔΑ: Ω3ΟΞΩ9Υ-37Ο Δεκέμβριος 8, 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΑ: ΩΔ4ΘΩ9Υ-2ΚΣ Δεκέμβριος 8, 2017

ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΤΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΔΑ: ΨΞΡΕΩ9Υ-394 Δεκέμβριος 8, 2017

ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: 7Ζ6ΟΩ9Υ-Π8Ψ Δεκέμβριος 8, 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΑΔΑ: ΩΙ4ΥΩ9Υ-ΣΘΗ Δεκέμβριος 7, 2017

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΑΔΑ: Ψ3Σ1Ω9Υ-ΥΒΦ Δεκέμβριος 7, 2017

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

ΑΔΑ: 66ΘΒΩ9Υ-ΚΧ2 Δεκέμβριος 7, 2017

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΔΑ: 7ΙΘΨΩ9Υ-Ψ1Ψ Δεκέμβριος 7, 2017
1 2 3 380
1512978163