ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αποδοχή ποσού 223.000,00 € κατανομή ποσού του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς Νησιωτικούς και Ορεινούς Δήμους

ΑΔΑ: 6ΔΖΗΩ9Υ-41Ρ Μάρτιος 29, 2018

Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον έτους 2018 για ενίσχυση ΚΑ έργου

ΑΔΑ: ΩΔΡΗΩ9Υ-Δ19 Μάρτιος 29, 2018

Έγκριση κατασκευής μετακινούμενης ελαφριάς κατασκευής με τη μορφή ξύλινου παταριού

ΑΔΑ: 66ΛΓΩ9Υ-9Μ3 Μάρτιος 29, 2018

1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΛΑΗ

ΑΔΑ: Ω3ΧΣΩ9Υ-Θ2Δ Απρίλιος 18, 2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: ΨΔΙΝΩ9Υ-2ΓΤ Απρίλιος 18, 2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 6Υ39Ω9Υ-ΜΤΘ Απρίλιος 18, 2018

ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: Ψ5Ω9Ω9Υ-ΗΣ5 Απρίλιος 18, 2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ON-LINE ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ»«Μετάβαση Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-pde.gr (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) Νέα Εφαρμογή epde.gr (ΟΠΣ ΠΔΕ)»

ΑΔΑ: Ω3ΚΡΩ9Υ-Ι87 Απρίλιος 18, 2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 23/3/2018 ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΜΕ ΘΕΜΑ»ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΑΔΑ: Ω7ΒΡΩ9Υ-7ΜΣ Απρίλιος 18, 2018

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: ΨΔΖΞΩ9Υ-13Τ Απρίλιος 18, 2018
1 2 3 456
1523950963