ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Νιάκας Ανδρέας του Δημητρίου )

ΑΔΑ: ΩΨΕΥΩ9Υ-Κ7Θ Οκτώβριος 5, 2017

Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Νιάκας Δημήτριος του Ανδρέα )

ΑΔΑ: 6ΠΟ0Ω9Υ-ΛΣΖ Οκτώβριος 5, 2017

Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Ζαγκανίκας Αθανάσιος του Χρήστου )

ΑΔΑ: ΩΧ7ΘΩ9Υ-6Ν3 Οκτώβριος 5, 2017

Ανανέωση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Τέλιου Σουλτάνα του Γεωργίου )

ΑΔΑ: ΩΣ7ΘΩ9Υ-4ΒΥ Οκτώβριος 5, 2017

ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 238/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΑ: 78Λ4Ω9Υ-ΥΥΜ Οκτώβριος 17, 2017

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες-L. A.

ΑΔΑ: ΩΣΞΔΩ9Υ-Υ3Τ Οκτώβριος 17, 2017

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΑΔΑ: 7ΔΑΑΩ9Υ-ΙΑΤ Οκτώβριος 17, 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΑΔΑ: 65ΖΚΩ9Υ-176 Οκτώβριος 17, 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: Ω0Υ9Ω9Υ-6Ν4 Οκτώβριος 17, 2017

ΧΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΗΙ1050, ΚΗΙ1051, ΚΗΥ3741, ΜΕ52747 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 7ΑΖ3Ω9Υ-151 Οκτώβριος 17, 2017
1 2 3 349
1508398963