ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8699 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών των ληξιαρχείων του πρέπει να προβεί στην βιβλιοδεσία των ληξιαρχικών πράξεων σε τέσσερις τόμους, δύο για το Ληξιαρχείο Δ.Ε. Δεσκάτης και δύο για το Ληξιαρχείο Δ.Σ. Χασίων, σύμφωνα με την 5406/05-07-2017 τεχνική περιγραφή και συγκεκριμένα: Α....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 4/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 301 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ Δ/νση: Ανδρομάνας 2 Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη ΤΗΛ. : 24623 51122 FAX: 24623 51105 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας«ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» του Δήμου Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αθλητικών ειδών και εξοπλισμού αντισφαίρισης για να...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη: 04-10-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8622 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την επισκευή του παρακάτω μηχανήματος έργου ΜΕ 34924 (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό συνεργείο καθώς ο δήμος Δεσκάτης δεν διαθέτει δικό του συνεργείο. Το παρακάτω μηχάνημα έργου κρίνεται απαραίτητο για τις υπηρεσίες...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 05/09/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7769 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123-109 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση ανοιγόμενης τέντας στις πέργκολες της κεντρικής πλατείας της Δεσκάτης, σύμφωνα με την 3054/03-05-2017 τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό.. Ειδικότερα, θα γίνει προμήθεια τέντας από ύφασμα και χαλύβδινο σκελετό,...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 05-09-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7750 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την επισκευή του παρακάτω μηχανήματος έργου ΜΕ 34923 ( Γκρέιντερ). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικό συνεργείο καθώς ο δήμος Δεσκάτης δεν διαθέτει δικό του συνεργείο. Το παρακάτω μηχάνημα έργου κρίνεται απαραίτητο για τις υπηρεσίες του Δήμου...

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 31-08-2017 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 448 Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51117 FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών την υπηρεσία επισκευής στο υδραυλικό ψαλίδι κοπής κεράτων και ποδιών συμπεριλαμβανομένου και του υδραυλικού συστήματος, καθώς επίσης και στο ηλεκτρικό αναβατόριο στην θέση αφαίμαξης χοίρων και στο...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 11/08/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6887 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123-109 FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια λαμπτήρων LED για την τοποθέτησή τους στο δίκτυο του εξωτερικού οδοφωτισμού (ΦΟΠ), σύμφωνα με την 6411/27-7-2017 τεχνική περιγραφή ως ακολούθως :

α/α περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Τελική τιμή (€)
1 Λαμπτήρας...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/7/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6299 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ανδρομάνας 2 Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη ΤΗΛ. : 24623 51109-123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος μας προτίθεται να υπογράψει σύμβαση ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου που αφορά στις κάτωθι υπηρεσίες: 1. Σε μικροβιολογικό έλεγχο της ποιότητας των νερών δικτύων ύδρευσης σε δίμηνη βάση. (Αριθμός αποικιών σε 22Ο C και σε 37ο C,...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 20-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6154 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123-117 FAX: 24623 51146-105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης των παρακάτω οχημάτων του Δήμου.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΠΠΟΙ

ΜΑΡΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΛΗΞΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΙ  1050 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 19 ΘΕΣΕΩΝ) 18 FIAT IVECO  (Λεωφορείο),  Εμπορική ονομασία Α50 C 15, αριθμός...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 20/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6179 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123-109 FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των αναγκών του πρέπει να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017, σύμφωνα με την 5530/7-7-2017 τεχνική περιγραφή ως ακολούθως :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΥΛΙΚΑ ΤΕΜ/ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ...