ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 24/7/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6299 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ανδρομάνας 2 Τ.Κ. 51200 Δεσκάτη ΤΗΛ. : 24623 51109-123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος μας προτίθεται να υπογράψει σύμβαση ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου που αφορά στις κάτωθι υπηρεσίες: 1. Σε μικροβιολογικό έλεγχο της ποιότητας των νερών δικτύων ύδρευσης σε δίμηνη βάση. (Αριθμός αποικιών σε 22Ο C και σε 37ο C,...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 20-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6154 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123-117 FAX: 24623 51146-105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης των παρακάτω οχημάτων του Δήμου.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΙΠΠΟΙ

ΜΑΡΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΛΗΞΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  ΚΗΙ  1050 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 19 ΘΕΣΕΩΝ) 18 FIAT IVECO  (Λεωφορείο),  Εμπορική ονομασία Α50 C 15, αριθμός...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 20/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6179 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123-109 FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των αναγκών του πρέπει να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017, σύμφωνα με την 5530/7-7-2017 τεχνική περιγραφή ως ακολούθως :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΥΛΙΚΑ ΤΕΜ/ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 19/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:6125 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος πρόκειται να εκτελέσει το έργο «Ανακατασκευή πλατείας εργατικών κατοικιών» Το έργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία και η προμήθεια των υλικών θα γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, από το ελεύθερο εμπόριο. Για την εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθεί η προμήθεια των παρακάτω...

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 17-07-2017 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 340 Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51117 FAX: 24623 51105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικού προβολής και ενημέρωσης καθώς και προϊόντα ξυλείας για την κατασκευή εξέδρας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση των Πολιτιστικών εκδηλώσεων ‘’ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ...

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 17-07-2017 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 339 Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51117 FAX: 24623 51105 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια αθλητικού υλικού για την πραγματοποίηση του τουρνουά 5Χ5 από της 25/07/2017 μέχρι και 15/08/2017 όπως αναλύεται παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

α/α Περιγραφή...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 12/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5726 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος στα πλαίσια των αναγκών του πρέπει να προβεί στην προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων του για το έτος 2017 , ως ακολούθως :

Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 12/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5772 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών για το έτος 2017 πρέπει να προβεί στην προμήθεια ενός (1) μηχανήματος θαμνοκοπτικού για τις ανάγκες του Δήμου Δεσκάτης, καθώς και στην προμήθεια των ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την επισκευή ενός υπάρχοντος, τύπου Husqvarna 545 RX και...