ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 20-02-2018 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 78 Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51117 FAX: 24623 51105 CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης των: (διάρκεια ασφάλισης ένα (1) έτος όπως αναλύεται παρακάτω:

1. ΚΗΙ 1027 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2. ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3. AM 52546 ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Οι υπηρεσίες...

 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) Δεσκάτη, 16-02-2018 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 76 ΤΗΛ. : 24623 51117 FAX: 24623 51105 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για την παρακάτω υπηρεσία: ΣΥΛΛΟΓΗ - ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ Δ.Ε.Π.Α.Π ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 CPV: 03140000-4 Ζωικά και συναφή προϊόντα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπονται οι...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 15 Φεβρουαρίου 2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.1221 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101 Fax: 2462351105 Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200 e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς: Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου 2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου 3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου 4. Κακούσιος...

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 13-02-2018 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 59 Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51117 FAX: 24623 51105 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την υπηρεσία της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για την πραγματοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων όπως αναλύεται παρακάτω: Κατηγορία 1. Προμήθεια Κατηγορία 1.1 προμήθεια υλικού προβολής...

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 13-02-2018 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 58 Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51117 FAX: 24623 51105 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την υπηρεσία της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για την πραγματοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων όπως αναλύεται παρακάτω:

Κατηγορία 1. Παροχή υπηρεσίας Κατηγορία 1.1 Παροχή υπηρεσίας CPV...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 08/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1097 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ανδρομάνας 2 Τ.Κ. 51200, Δεσκάτη ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146 ΤΗΛ. : 24623 51123 FAX: 24623 51146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ομαλή λειτουργία του Δήμου είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018” και περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη, 25/01/18 Αρ. Πρωτ. 690 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4. Τις...