Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Κατεβάστε εδώ την περίληψη Κατεβάστε εδώ την διακήρυξη

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δεσκάτη, 20-02-2018 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 78 Δ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 24623 51117 FAX: 24623 51105 CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Δεσκάτης ενδιαφέρεται για υπηρεσίες ετήσιας ασφάλισης των: (διάρκεια ασφάλισης ένα (1) έτος όπως αναλύεται παρακάτω:

1. ΚΗΙ 1027 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2. ΚΗΙ 1030 Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3. AM 52546 ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Οι υπηρεσίες...