ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 27 Ιουλίου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 6386 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101 Fax: 2462351105 Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200 e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς: Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου 2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου 3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου 4. Κακούσιος Γεώργιος...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ          Δεσκάτη 16  Ιουνίου  2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ       Αριθμ. Πρωτ.: 4897

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101

Fax: 2462351105

Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200

e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς:

Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο  Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

  1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
  2. Ανδρώνης  Δημήτριος  του Βασιλείου
  3. Γκούμα – Στάθη  Σοφία του...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 9 Ιουνίου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4496 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101 Fax: 2462351105 Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200 e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς: Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου 2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου 3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου 4. Κακούσιος Γεώργιος του...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 19 Μαΐου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3693 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Τηλ.: 2462351101 Fax: 2462351105 Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200 e-mail: dimosdes@otenet.gr Προς: Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης 1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου 2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου 3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου 4. Κακούσιος Γεώργιος...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 4 Μαΐου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3145 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101 Fax: 2462351105 Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200 e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς: Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου 2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου 3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου 4. Κακούσιος Γεώργιος του...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ          Δεσκάτη  7 Απριλίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ       Αριθμ. Πρωτ.: 2374

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101

Fax: 2462351105

Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200

e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς:

Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο  Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

  1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
  2. Ανδρώνης  Δημήτριος  του Βασιλείου
  3. Γκούμα – Στάθη  Σοφία του...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 23 Μαρτίου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1955 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101 Fax: 2462351105 Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200 e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς: Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου 2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου 3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου 4. Κακούσιος Γεώργιος...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 13 Μαρτίου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1612 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Τηλ.: 2462351101 Fax: 2462351105 Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200 e-mail: dimosdes@otenet.gr Προς: Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης 1. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου 2. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου 3. Κακούσιος Γεώργιος του Χρήστου 4. Καραγκούνη Σταματία...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 10 Μαρτίου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1589 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101 Fax: 2462351105 Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200 e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς: Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Καραστέργιο Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου 2. Ανδρώνης Δημήτριος του Βασιλείου 3. Γκούμα – Στάθη Σοφία του Κωνσταντίνου 4. Κακούσιος Γεώργιος...

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε  την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 όπως προβλέπεται από τα άρθρα 64 και 74 του Καλλικράτη ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δεσκάτης για την εκλογή προεδρείου και μελών οικονομικής επιτροπής.

Ομόφωνα σε κλίμα συναίνεσης από όλες τις δημοτικές παρατάξεις εκλέχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία το σύνολο των μελών του προεδρείου με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος : Λάμαρης  Ελευθέριος

Αντιπρόεδρος :...